logo

Investeren

Investeren

Daar waar de gewenste verbeterslag niet tot stand kan worden gebracht door de reguliere rollen van OMU (verbinden, kennisoverdracht en financieren), kan OMU tevens vastgoed strategisch verwerven. Dit vindt plaats op verzoek van of in nauw overleg met de betrokken gemeente. OMU kan gronden en gebouwen zelfstandig aankopen, of als participant in een ‘special purpose vehicle’ of ander samenwerkingsverband met één of meerdere marktpartijen. Doelstelling van aankoop door OMU is waarde toe te voegen door de nodige verbeteringen aan te brengen of te herbestemmen voor nieuwe doeleinden. Zo worden nieuwe investeerders, ontwikkelaars en eindgebruikers aangetrokken voor verouderde kantoor- en bedrijfsruimte.