logo

Kennisoverdracht

Kennisoverdracht

OMU draagt kennis over aan bedrijven bij gewenste of noodzakelijke vestiging of verplaatsing. Er wordt meegedacht over de juiste vestigingslocaties binnen de regio (of daarbuiten). De behoefte van het bedrijf wordt geïnventariseerd en omgezet naar een specifieke locatie en vastgoedbehoefte, om vervolgens te vertalen in een optimale herstructureringsopgave. Om dit tot stand te brengen onderhoudt OMU contacten met marktpartijen op bedrijventerreinen, waaronder ontwikkelaars, eigenaar en ondernemers (verenigingen). Uit deze contacten worden initiatieven en plannen opgezet of aan OMU aangereikt. Hetzelfde geldt voor initiatieven op het gebied van transformatie van leegstaande kantoorgebouwen. Ook dan wordt gezamenlijk gezocht naar het optimale (woon)concept voor de betreffende locatie.