logo

Cees Busscher


Directeur

Cees Busscher heeft binnen OMU de dagelijkse leiding over de onderneming en is verantwoordelijk voor het realiseren van de vastgestelde doelstellingen, de herstructurering van bedrijventerreinen en transformatie van leegstaande kantoorgebouwen in de provincie Utrecht. Als initiator en realisator bouwt hij samen met het team de portefeuille van OMU verder uit.

Zowel in de marktsector als in het publieke domein heeft hij ruime ervaring opgedaan met vastgoed in de ruimste zin des woords. Hij heeft (directie)functies vervuld bij bedrijven op het gebied van bouw en ontwikkeling, (institutionele) belegging/assetmanagement en overheid gerelateerde organisaties.

Met zijn oog voor risicomanagement, kennis van (her)ontwikkeling en financiering en zijn grote affiniteit met duurzaamheid, revitalisering en transformatie, draagt hij bij aan de verbetering van de bebouwde en onbebouwde omgeving.