logo

NV OMU stimuleert herontwikkeling Prodentlocatie in Amersfoort

NV OMU is in vergevorderd overleg met de Amersfoortse ontwikkelaar Schipper Bosch over de financiering van de aankoop van de prodentlocatie aan de Brabantsestraat in Amersfoort (zie artikel in het AD van 9 januari 2013). 

Na het stoppen van de productie op deze locatie heeft Unilever aangegeven deze locatie te willen verkopen. Deze locatie is strategisch gelegen op de Kop van bedrijventerrein de Isselt, aangrenzend aan het Oliemolenkwartier. De herontwikkeling van de voormalige prodentfabriek draagt structureel bij aan de herstructurering van (een deel van) bedrijventerrein De Isselt in Amersfoort. Dit bedrijventerrein is door de NV OMU aangemerkt als een van de prioriteitslocaties om de herstructurering in de provincie Utrecht op gang te brengen.