logo

Herontwikkeling Eendrachtslaan, Merwedezone – Utrecht

Context

Het gebied is gelegen op het bedrijfsterrein in de Merwedezone, tussen het Merwedekanaal en de Europalaan. Het terrein is vanaf de A12 goed te bereiken. In de kantoren aan de Europalaan bestaat de nodige leegstand. Aan de Zeehaenkade / het Merwedekanaal is een zone met veel potentie gelegen. Het bedrijf Boxx verhuurt tijdelijke opslagruimten in diverse maten en heeft deze locatie verworven. Naast Utrecht heeft het bedrijf vestigingen in Amsterdam Noord en Zuidoost, en binnenkort Amersfoort.

Onze inzet

Financiering aankoop en ondersteuning herontwikkeling. Locatie ligt in de Merwedezone, een zone die langzaam transformeert naar onder andere woningbouw. OMU ondersteunt de eigenaar bij het vinden van de optimale herontwikkelingsvariant.

Het resultaat

Leegstaande verouderde bedrijfsruimte uit de markt halen en herontwikkeling van de locatie leidt tot grote kwaliteitsverbetering van de locatie en de omliggende percelen.

Opdrachtgever: Boxx Vastgoed Ontwikkeling B.V.
Oppervlakte (m2): 9.395 m² terrein
Jaar: 2016
Skills: Financieren
Contactpersoon: Jack Koch
Type: Herprofilering