logo

Transformatie Planetenbaan, Stichtse Vecht – Maarssen

De context

In het gebied Planetenbaan te Maarssen (gemeente Stichtse Vecht) staat een omvangrijke hoeveelheid kantoren en bedrijven leeg. Als gevolg daarvan wordt er momenteel door de gemeente Stichtse Vecht gewerkt aan een visiedocument voor de herontwikkeling van dit gebied. Een grotere menging van functies ligt daarbij voor de hand. Er wordt echter ook gekeken naar concrete initiatieven vanuit de markt.
Een van deze initiatieven betreft de beoogde transformatie van twee kantoorgebouwen aan de Planetenbaan 1 en 2 door een private partij naar woningbouw. Deze gebouwen zijn door de initiatiefnemer gekocht. Planetenbaan 1 is geheel leeg en wordt getransformeerd naar appartementen in de huursector. Planetenbaan 2 zal op termijn eveneens worden getransformeerd naar woningbouw.

Onze inzet

Financiering van de aankoop en de transformatie.

Het resultaat

Kwaliteitsimpuls voor bedrijventerrein Planetenbaan door de transformatie van twee kantoorgebouwen naar woningbouw.

Opdrachtgever: Private partij
Oppervlakte (m2): 4.100 m² BVO
Jaar: 2016
Skills: Financieren
Contactpersoon: Frank Hazeleger
Type: Transformatie