logo

Strenger handhaven bij detailhandel op bedrijventerreinen?

Detailhandel Nederland heeft in een bericht op www.nu.nl (19/7/2013) gemeenten opgeroepen om strenger op te treden tegen oneerlijke concurrentie in de detailhandel (“Winkeliers willen oneerlijke concurrentie aanpakken”). Volgens deze belangenorganisatie voor winkeliers zijn er tientallen bedrijven die zich niet aan de regels houden.

Hiermee wordt o.a. gewezen op webshops die (zonder toestemming) op industrieterreinen goederen verkopen. Door de lagere huur en het gratis parkeren leidt dit volgens deze brancheorganisatie tot oneerlijke concurrentie. De organisatie heeft inmiddels een website gelanceerd waarop ondernemers voorbeeldbrieven kunnen downloaden om dit probleem bij hun gemeente aan te kaarten. Indien dat tot onvoldoende resultaat leidt overweegt de branchevereniging zelfs naar de rechter te stappen!

Dit signaal is in strijd met de wens van de NV OMU om op bedrijventerreinen juist meer mogelijk te maken (waaronder vormen van detailhandel, dienstverlening etc.). Wij willen dit thema zelfs tijdens ons congres op 10/10 met de nodige publiciteit onder de aandacht brengen. Wat ons betreft vraagt een veranderende samenleving (met name de digitalisering, internetshoppen, 3D-printers) om een actueel en flexibel detailhandelsbeleid, met name op bedrijventerreinen. Deze ontwikkeling moet je niet willen tegenhouden omdat dat de Nederlandse economie (+innovatie) alleen maar stagneert. Met afhaalpunten op bedrijventerrein willen wij belangen van winkeliers in de binnenstad zeker niet schaden, maar economische ontwikkelingen faciliteren. Vooral omdat bedrijfsterreinen vaak de ideale vestigingslocatie zijn voor afhaalpunten van bijvoorbeeld internetshops. Deze nieuwe vorm van detailhandel verdient een vestigingsplaats die past (qua aan en afvoer van goederen, geen winkelfunctie, veel opslag) bij hun bedrijfsvoering. Deze ontwikkeling heeft immers ook voordelen voor de binnenstad (minder transportbewegingen, geen gesleep met grote aankopen, minder opslag op dure binnenstadlocaties, goedkopere producten, etc.). Deze functies op bedrijventerreinen sluiten juist beter aan bij wensen en mogelijkheden van 21e eeuw.

Ons advies is dan ook om elkaar niet te bestoken met bezwaarbrieven op basis van de veelal verouderde wet- en regelgeving maar juist gezamenlijk na te denken over een methodiek die zowel voor de ondernemers op bedrijventerrein als in de binnenstad tot een gezamenlijke meerwaarde kunnen leiden. Wij pakken die handschoen graag op en staan dan ook open voor een discussie met Detailhandel Nederland. Dit past goed bij onze Nederlandse koopmansgeest!