logo

Verbinden/Kennisoverdracht

element M

Verbinden

OMU verbindt ondernemersinitiatieven met gemeentelijke herstructureringsplannen. Door publieke initiatieven en investeringen te koppelen aan private investeringen wordt de markt gestimuleerd. Zowel de overheid als de ondernemers zijn gebaat bij de (her)ontwikkeling van werklocaties. Door gezamenlijke investeringen realiseren OMU en de marktpartijen een gezond rendement op geïnvesteerd vermogen, maar wordt ook maatschappelijk rendement gecreëerd in termen van duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en werkgelegenheid. De OMU brengt in dit proces publieke en private partijen bij elkaar.

Kennisoverdracht

OMU draagt kennis over aan bedrijven bij gewenste of noodzakelijke vestiging of verplaatsing. Er wordt meegedacht over de juiste vestigingslocaties binnen de regio (of daarbuiten). De behoefte van het bedrijf wordt geïnventariseerd en omgezet naar een specifieke locatie en vastgoedbehoefte, om vervolgens te vertalen in een optimale herstructureringsopgave. Om dit tot stand te brengen onderhoudt OMU contacten met marktpartijen op bedrijventerreinen, waaronder ontwikkelaars, eigenaar en ondernemers (verenigingen). Uit deze contacten worden initiatieven en plannen opgezet of aan OMU aangereikt. Hetzelfde geldt voor initiatieven op het gebied van transformatie van leegstaande kantoorgebouwen. Ook dan wordt gezamenlijk gezocht naar het optimale (woon)concept voor de betreffende locatie.