logo

Verbinden

element M

Verbinden

OMU verbindt ondernemersinitiatieven met gemeentelijke herstructureringsplannen. Door publieke initiatieven en investeringen te koppelen aan private investeringen wordt de markt gestimuleerd. Zowel de overheid als de ondernemers zijn gebaat bij de (her)ontwikkeling van werklocaties. Door gezamenlijke investeringen realiseren OMU en de marktpartijen een gezond rendement op geïnvesteerd vermogen, maar wordt ook maatschappelijk rendement gecreëerd in termen van duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en werkgelegenheid. De OMU brengt in dit proces publieke en private partijen bij elkaar.