logo

Financieren

Financieren

OMU financiert herstructurerings- en transformatieprojecten van (leegstaande) bedrijfsobjecten en kantoorgebouwen. Het doel van deze financiering is om de leegstand van gebouwen tegen te gaan en daarmee o.a. de kwaliteit en het vestigingsklimaat op bestaande werklocaties in de provincie Utrecht te verbeteren, daar waar de markt dat niet zelf oppakt. OMU is derhalve de financiële partner voor die partijen die door middel van de transformatie/herstructurering van werklocaties, bedrijfsobjecten en kantoorgebouwen, nieuwe efficiënte en duurzame mogelijkheden scheppen voor bestaand vastgoed.

Door het verstrekken van (risicodragende) geldleningen investeert OMU met private partijen in particuliere kavels. De mogelijkheden en randvoorwaarden voor participatie en financiering in een project leest u hier.