logo

Financiering Databankweg 12 – Amersfoort

Context

Op de kantorenlocatie De Hoef in Amersfoort is de afgelopen jaren sprake geweest van een toenemende leegstand. Om deze leegstand aan te pakken wordt De Hoef-West herontwikkeld naar een gemengd woon-werkgebied. Echter ook op De Hoef-Oost is er (dreigende) leegstand aanwezig. Initiatiefnemer wil dan ook naast de plannen voor De Hoef-West ook investeren in de aanpak van De Hoef-Oost door het aankopen en renoveren van het kantoorpand gelegen aan de Databankweg 12. Hiermee krijgt dit gebouw weer een nieuwe uitstraling (passend in een duidelijk thematisch concept) en wordt het weer geschikt gemaakt als aantrekkelijke werklocatie.

Onze inzet

Zekerstelling financiering voor de aankoop van de locatie. Met behulp van deze zekerstelling door OMU heeft initiatiefnemer begin 2019 overeenstemming kunnen bereiken over de aankoop van de locatie. Eind 2019 zal het definitieve transport plaatsvinden.

Het resultaat

Dreigende leegstaande kantoor-/bedrijfsruimte krijgt door middel van een nieuw (thematisch) concept weer een aantrekkelijke nieuwe invulling als werkfunctie.

Opdrachtgever: Blurr-It
Oppervlakte (m2): 5.600 m² terrein, 4.500 m² BVO
Jaar: 2018-2020
Skills: Financieren
Contactpersoon: Frank Hazeleger