logo

Financiering groot bedrijfscomplex in Mijdrecht

Context

Met een oppervlakte van 150 hectare beschikt Mijdrecht over één van de omvangrijkste werklocaties in de provincie Utrecht. Het bedrijventerrein kent relatief veel structurele leegstand en veroudering. Recentelijk is ook een grote bedrijfskavel gelegen aan de Nijverheidsweg leeg komen te staan.

Tatev Auto is een groeiend bedrijf dat zich bezighoudt met inkoop en verkoop van bedrijfswagens, zowel nationaal als internationaal. Vanwege ruimtegebrek op haar bestaande locatie in Hilversum en de wens om centraler in de Randstad gevestigd te zijn, is Tatev Auto in 2016 op zoek gegaan naar bedrijfsruimte in de provincie Utrecht. Tatev Auto wenste de Wifac-locatie te betrekken.

Onze inzet

In haar zoektocht naar bedrijfsruimte is Tatev Auto via Utrecht City in Business (UCIB) in contact gekomen met OMU. Besloten is om een financiering ter beschikking te stellen voor de aankoop en verduurzaming van het bedrijfspand. Door de verouderde TL-verlichting te vervangen door ledverlichting wordt er voldaan aan de huidige maatstaven van duurzaamheid. Tevens worden op de grote platten daken zonnepanelen geplaatst om aan de eigen energiebehoefte te voldoen. Op deze wijze is een 45 jaar oud leegstaand bedrijfspand terug in de markt gezet op een duurzame manier waardoor het ook weer toekomstbestendig is.

Het resultaat

Zonder financiering van OMU was het onmogelijk geweest om de locatie te verwerven. Gezien het grote formaat van het kavel en de aard en ouderdom van de opstallen was het de verwachting dat de locatie langdurig leeg zou blijven staan. Een nieuwe gebruiker voor het leegstaande Wifac-pand voorkomt verval en verloedering van de terrein en de omliggende percelen.

Dit deel van het bedrijventerrein is kwetsbaar, met relatief veel leegstand en een aantal bedrijven waarvan bekend is dat zij binnenkort zullen vertrekken. Ook de voorgenomen maatregelen ter verbetering en verduurzaming van het te hergebruiken bedrijfspand zullen een kwaliteitsimpuls geven aan de omgeving en passen daarmee volledig binnen de doelstellingen van OMU.

 

Opdrachtgever: Private partij
Oppervlakte (m2): 2,2 hectare
Jaar: 2017
Skills: Financieren
Contactpersoon: Sander van Schijndel
Type: Transformatie