logo

Kantorentransformatie SOMT deel 2, De hoef-Amersfoort

Context

In het gebied De Hoef te Amersfoort staat een omvangrijke hoeveelheid kantoren en bedrijven leeg. Als gevolg daarvan is er door de gemeente Amersfoort een visie voor de herontwikkeling van dit gebied opgesteld. Een grotere menging van functies wordt hierbij nagestreefd. Er wordt echter ook gekeken naar concrete initiatieven vanuit de markt.

Een van deze initiatieven betreft de beoogde campusontwikkeling rondom SOMT (een universitaire opleiding op het gebied van fysiotherapie). In het kader van de groei van deze opleiding heeft OMU in 2016 ook al de locatie Softwareweg 6 voor SOMT aangekocht. Deze locatie is inmiddels weer door SOMT van OMU gekocht en compleet getransformeerd naar een hoogwaardige onderwijshuisvesting voor SOMT.

Recent ontstond de mogelijkheid om ook de naastgelegen locaties aan Hardwareweg 9 en Softwareweg 7 aan te kopen. Beide panden staan op dit moment grotendeels leeg en sluiten onvoldoende aan op de behoefte vanuit de markt. De nog aanwezige huurcontracten lopen op korte termijn af. Met de aankoop van deze twee panden kan SOMT haar plannen voor de campusontwikkeling nog verder uitrollen. OMU heeft ook hier de aankoop voor SOMT verzorgd en verhuurt beide objecten aan SOMT tot het moment dat SOMT deze objecten zelf kan aankopen.

Het plan behelst de transformatie naar een onderwijsfunctie, welke functie past binnen het huidige bestemmingsplan.

Onze inzet

Aankoop t.b.v. SOMT.

Het resultaat

Van disfunctioneel commercieel vastgoed (kantoor) naar onderwijsfunctie (Campus).

Opdrachtgever: SOMT
Oppervlakte (m2): 3.500 m2 BVO
Jaar: 2018
Skills: Aankoop en verhuur aan SOMT
Contactpersoon: Frank Hazeleger
Type: Transformatie