logo

Kantorentransformatie, Wattbaan 27 – Nieuwegein

De context

In het gebied Rhijnhuizen te Nieuwegein staat een omvangrijke hoeveelheid kantoren en bedrijven leeg. Als gevolg daarvan is er door de gemeente Nieuwegein een visiedocument voor de herontwikkeling van dit gebied opgesteld. Een grotere menging van functies wordt hierbij nagestreefd. Er wordt echter ook gekeken naar concrete initiatieven vanuit de markt.

Een van deze initiatieven betreft de beoogde transformatie van een kantoorgebouw aan de Wattbaan 27 door WB27 bv naar woningbouw. Dit pand was in eigendom van Kerckebosch Beleggingsmaatschappij BV.

Wattbaan 27 stond al sinds lange tijdgeheel leeg en wordt getransformeerd naar appartementen in de huursector. De omgevingsvergunning hiervoor is inmiddels verleend en onherroepelijk.

Het plan behelst de transformatie naar 77 zelfstandige appartementen verdeeld over de begane grond en drie verdiepingen.

 Onze inzet

Faciliteren van de transformatie.

 Het resultaat

Van disfunctioneel commercieel vastgoed (kantoor) naar woningbouw (appartementen).

Opdrachtgever: WB27 bv
Oppervlakte (m2): 4.600 m2 BVO bestaand kantoorgebouw
Jaar: 2016-2017
Skills: faciliteren
Contactpersoon: Frank Hazeleger
Type: Transformatie