logo

Transformatie Fultonbaan 30 – Nieuwegein

Context

In Nieuwegein staat al een geruime tijd een omvangrijke hoeveelheid kantoren leeg. Als gevolg daarvan wordt er sinds een aantal jaar door de gemeente Nieuwegein actief meegewerkt aan transformatie en/of herontwikkeling van leegstaande kantoren. Met name op bedrijventerrein Rijnhuizen zijn er inmiddels vele initiatieven gestart en zijn er al enkele kantoorgebouwen getransformeerd naar woningen waarbij ook OMU een belangrijke rol heeft gespeeld.
Het kantoorgebouw aan de Fultonbaan 30 is door initiatiefnemer aangekocht en kent een leegstand van circa 70%. Pand en terrein zijn minder geschikt voor herbestemming daarom is hier gekozen voor herontwikkeling (sloop en nieuwbouw). Het nieuwe gebouw zal duurzaam worden ontwikkeld en geschikt gemaakt voor woonzorgplaatsen. Dit is een moderne woonzorgvoorziening met 24-uurs aanwezigheid van verpleging en verzorging. Mensen die behoefte hebben aan intensieve begeleiding en verzorging kunnen hier wonen in een beschutte en beschermde omgeving. Het gebouw zal in zijn geheel gehuurd worden door ZorgSpectrum. Dit is een grote zorgaanbieder met zeven locaties in Nieuwegein, Houten en Vianen. Naar verwachting zal de herontwikkeling in 2020 starten waarna het gebouw in 2021 wordt opgeleverd.

Onze inzet

OMU heeft een financiering verstrekt voor de aankoop van de locatie gedurende de bestemmingswijziging van kantoor naar woningen.

Het resultaat

Een grotendeels leegstaand kantoor zal op bedrijventerrein Rijnhuizen in Nieuwegein duurzaam worden herontwikkeld naar zorgappartementen.

Opdrachtgever: Nautilus Investment BV
Oppervlakte (m2): 3.500 m² BVO
Jaar: 2019-2020
Skills: Financiering
Contactpersoon: Jacco Zwerver
Type: Transformatie