logo

Verplaatsing transportbedrijf J. Scherpenzeel, Oudewater

Context

De firma J. Scherpenzeel is jarenlang gevestigd geweest aan de Noordlinschoterzandweg, in het buitengebied tussen Oudewater, Linschoten en Snelrewaard. Het bedrijf bestaat uit twee pijlers: het handel- en verhuurbedrijf (opslag en verhuur) en het transportbedrijf (twee vrachtwagens met telescoopkranen e.d. voor bijzonder transport en activiteiten op bouwplaatsen).

De gemeente Oudewater heeft aangegeven dat de bedrijfsactiviteiten van J. Scherpenzeel op deze locatie ongewenst zijn i.v.m. transportbewegingen van de vrachtwagens over het smalle dijklint en de geluidproductie. Het beleid van gemeente en provincie is erop gericht om dergelijke bedrijvigheid vanuit het buitengebied te verplaatsen naar bedrijventerreinen in de directe omgeving.

Onze inzet

Op verzoek van de gemeente Oudewater en de directie van J. Scherpenzeel, heeft OMU tussen eind 2017 en begin 2019 de geadviseerd en ondersteund bij de verplaatsing naar een meer geschikte locatie. Door OMU zijn diverse gesprekken gevoerd met de ondernemer, de gemeente Oudewater, de gemeente Montfoort, de provincie Utrecht en de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU).

Door OMU is een milieuonderzoek begeleid om de milieucategorie in beeld te brengen. Tevens heeft OMU een haalbaarheidsonderzoek begeleid door een externe adviseur naar de herontwikkelingsmogelijkheden van de achter te laten locatie aan de Noordlinschoterzandweg (waarvan 6.500 m² met bedrijfsbestemming). Tot slot heeft OMU de ondernemer geadviseerd bij de aankoop van een bedrijfspand aan de Laan van Overvliet te Linschoten te verwerven. Alhier is een bedrijfskavel van 5.500 m² na langdurige leegstand weer in gebruik genomen.

Het resultaat

Mede als gevolg van de inspanningen van OMU is de firma J. Scherpenzeel Transport verplaatst naar een passend pand en is de ondernemer tot nieuwe invullingen gekomen voor twee bedrijfslocaties met een totaal bedrijfsmatig terreinoppervlak van ruim 1,2 hectare.

Opdrachtgever: J. Scherpenzeel Transport
Oppervlakte (m2): 12.000 m² terrein
Jaar: 2018-2019
Skills: Faciliterend
Contactpersoon: Sander van Schijndel