logo

Onze projecten

In 2011 is door de Provincie Utrecht de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) opgericht om bedrijventerreinen te herstructureren. Middels kennisoverdracht, verbinden en financieren wordt de leegstand op bestaande bedrijventerreinen aangepakt. Hiermee wordt de beschikbare ruimte in de Provincie Utrecht optimaal benut. Voor 2022 willen we minimaal 50 hectare aan private bedrijfslocaties aanpakken. We werken hiervoor intensief samen met gemeenten, ondernemers en marktpartijen. Samen onderzoeken we vervolgens de meest effectieve aanpak.

Sinds 2016 kunnen we deze middelen ook inzetten om leegstaande kantoren te transformeren naar met name woningen. Op een vergelijkbare manier als bij bedrijventerreinen pakken we hiermee de leegstand in kantoorgebouwen aan. Jaarlijks willen we hiermee 10.000 m2 BVO aan leegstaande kantoren transformeren.

Klik op onderstaande buttons om onze projecten binnen bedrijventerreinen of kantoorlocaties te bekijken.

button bedrijventerreinen button kantoorlocaties